Tài liệu T.T Tháng hành động quốc gia  phòng,  chống HIV/AIDS (10/11 -10/12/2016) và Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS  năm 2016.

(Sở VHTTDL thẩm định tại Công văn số: 1911/SVHTTDL-QLVH ngày 24/11/2016)

             

            HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA HÃY TÍCH CỰC HƠN NỮA TRONG VIỆC THAM GIA ...

Đọc tiếp »
Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 10 Và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trung ương và tỉnh tháng 10 năm 2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:

Đọc tiếp »
 SƠN LA TỔ CHỨC TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU:  “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM  - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ

     Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành TW Đảng; ...

Đọc tiếp »
ĐOÀN NTQC TỈNH SƠN LA ĐẠT THÀNH TÍCH CAO VỀ THAM GIA NGÀY HỘI VHTT CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII TẠI  TỈNH LÀO CAI

     Thực hiện Kế hoạch số 1428/KH-BVHTTDL, ngày 26/4/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 1324/VHTTDL, ngày 30/8/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Sơn La về tham gia Ngày hội VHTT các dân tộc Tây Bắc mở rộng  lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai.

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 -  19/10/2016)

(Sở VH,TT&DL thẩm định tại Công văn số 1642/VHTTDL-NVVH ngày 14/10/2016)

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(Sở VH,TT&DL thẩm định tại Công văn số 1544/VHTTDL-NVVH ngày 3/10/2016)

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới năm 2016

(Sở VH,TT&DL thẩm định tại Công văn số 1409/VHTTDL-NVVH ngày 13/9/2016)

Đọc tiếp »
Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 8 Và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trung ương và tỉnh tháng 8 năm 2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:

Đọc tiếp »
TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG  MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ MỚI VỚI CHỦ ĐỀ “SẮC MÀU MÙA HÈ” NĂM 2016

                                                                                                    - Như Hoa-

Đọc tiếp »
Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 7 Và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trung ương và tỉnh tháng 7 năm 2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:

Đọc tiếp »
 Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La  Mở Lớp tập huấn Sáng tác và Đạo diễn tiểu phẩm, kịch bản – năm 2016

    Từ ngày 15 đến ngày 23/7/2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La mở Lớp tập huấn Sáng tác và đạo diễn tiểu phẩm, kịch bản cho các tác giả, đạo diễn ở cơ sở.

     Tham gia Lớp tập huấn, gồm có 28 cán bộ, viên chức làm công tác sáng tác, biên tập, dàn dựng tiểu phẩm, ...

Đọc tiếp »
 CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ HOA BAN SAU 03 NĂM HOẠT ĐỘNG

     CLB Khiêu vũ Hoa ban là một trong những mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng được Trung tâm Văn hóa Sơn La thành lập ngày 07/6/2013.  Đến nay, CLB đã hoạt động được 03 năm. 

Đọc tiếp »
Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 06 Và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, TW và tỉnh tháng 04/2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:

Đọc tiếp »