Chương trình nghệ thuật “ Bản tình ca bên sông Đà”

   Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017, nhằm phục vụ bà con nhân dân vùng tái định cư huyện Quỳnh Nhai, thu hút gần 10.000 lượt người xem. Được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các tỉnh bạn, phóng viên báo đài, quần chúng, nhân dân du ...

Đọc tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIAO LƯU VĂN NGHỆ,  MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 TẠI CÁC XÃ CHIỀNG LƯƠNG, PHIÊNG PẰN, MƯỜNG BON

     Đêm 15-17/1/2017, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Mai Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017 tại các xã Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Mường Bon. 

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

     (Sở VH,TT&DL thẩm định tại Công văn số 123/SVHTTDL-QLVH ngày 17/01/2017)

       

     NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA TÍCH CỰC PHÒNG NGỪA, GIẢM TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG RƯỢU BIA, ĐỒ UỐNG CÓ CỒN; KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ CỒN, TỐC ĐỘ LƯU THÔNG CỦA ...

Đọc tiếp »
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập ĐCSVN ( 03/2/1930 -03/2/2017) Mừng xuân Đinh Dậu – 2017

     (Sở VH,TT&DL thẩm định tại Công văn số 25/SVHTTDL-QLVH ngày 05/01/2017)

 

     MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, ĐẢNG BỘ, NHÂN  CÁC DÂN TỘC SƠN LA HÃY PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI, CÙNG CHUNG TAY GIÚP ĐỠ, CHIA SẺ TẾT ...

Đọc tiếp »
Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 12 năm 2016 Và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2017

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trung ương và tỉnh tháng 12 năm 2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:

Đọc tiếp »
ĐOÀN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN MÚA KHÔNG CHUYÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016.

                                                                              - Hải Lam -         

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

(Sở VH,TT&DL thẩm định tại Công văn số 1984/SVHTTDL-QLVH ngày 06/12/2016)

 

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T Tháng hành động quốc gia  phòng,  chống HIV/AIDS (10/11 -10/12/2016) và Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS  năm 2016.

(Sở VHTTDL thẩm định tại Công văn số: 1911/SVHTTDL-QLVH ngày 24/11/2016)

             

            HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA HÃY TÍCH CỰC HƠN NỮA TRONG VIỆC THAM GIA ...

Đọc tiếp »
Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 10 Và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trung ương và tỉnh tháng 10 năm 2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:

Đọc tiếp »
 SƠN LA TỔ CHỨC TRIỂN LÃM BẢN ĐỒ VÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU:  “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM  - NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VÀ PHÁP LÝ

     Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành TW Đảng; ...

Đọc tiếp »