Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa tỉnh Biểu diễn tuyên truyền  Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám;  Quốc khánh nước CHXHCN  Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017) tại các huyện, thành phố.

     Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2017);  Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).  

      Nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng…Thông qua biểu diễn tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Từ ngày 29/8 đến ngày 03/9/2017 Đội TTLĐ Trung tâm Văn hóa tỉnh đã phối hợp với Trung tâm VH-TT huyện Yên Châu, Mường La tổ chức biểu diễn tuyên truyền phục vụ nhân dân đạt 10 buổi phục vụ trên 10 nghìn lượt người nghe xem. Với các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 

Đọc tiếp »
Tuyên truyền biển đảo Việt Nam và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Xây dựng nông thôn mới

     Từ ngày 20 đến ngày 24/3/2017 Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Phù Yên tổ chức biểu diễn tuyên truyền tại các xã Sập Xa, Tường Thượng, Tường Phong và Thị trấn của huyện Phù Yên với chủ đề Biển đảo Việt Nam; Tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Xây dựng nông thôn mới đạt 8 buổi, thu hút đông đảo bà con nhân dân, phục vụ trên 10.000 lượt người nghe xem.

Đọc tiếp »
Triển lãm, trưng bày tư liệu “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp

Căn cứ kế hoạch số: 140/KH – UBND, ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Sơn La về tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu: “ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2016-2017 tại các huyện tỉnh Sơn La.

Đọc tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN GIAO LƯU VĂN NGHỆ,  MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 TẠI CÁC XÃ CHIỀNG LƯƠNG, PHIÊNG PẰN, MƯỜNG BON

     Đêm 15-17/1/2017, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Mai Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017 tại các xã Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Mường Bon. 

Đọc tiếp »