TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA – TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM TRỌNG TÂM NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM 2018.

     Ngày 03/01/2018, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Văn hóa – Tuyên truyền năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm 2018. Đên dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Tân Phong – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Sở VHTT&DL.

Trong năm 2017, Trung tâm văn hóa tỉnh đã có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; Thử nghiệm và tổ chức thành công nhiều mô hình đạt hiệu quả. Đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng, mới lạ, hấp dẫn; Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức sự kiện, bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của quần chúng nhân dân…Luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu nhà nước giao năm 2017.

Năm 2018, Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các huyện, thành phố, các cơ quan văn hóa phục dựng và tổ chức các lễ hội đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, đẩy mạnh phát triển các hội thi tuyên truyền tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân.

Đọc tiếp »
TỰ HÀO VỚI TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM; TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA HÃY TÍCH CỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP; GÓP PHẦN CÙNG NHÂN DÂN CẢ NƯỚC XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CÁCH MẠNG, CH

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Trong thời kỳ cách mạng (1936- 1939), phong trào đánh Pháp, đuổi Nhật và các cuộc khởi nghĩa, chiến tranh du kích diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi, Ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đứng đầu là Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Lực lượng ban đầu thành lập có 34 vệ quốc quân, được trang bị vũ khí gồm 34 khẩu súng trường, súng kíp…; Với tinh thần yêu nước, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, tham gia làm cách mạng, ngày càng phát triển về số lượng và liên tiếp lập nên những chiến công oanh liệt, tiêu diệt đồn Phay Khắt, Nà Ngần và các đồn bốt của thực dân Pháp xây dựng, chiếm đóng. Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy quân đội làm chủ lực, nhân dân trong cả nước đã đứng lên vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Tháng 5/1946, Đảng ta quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong cả nước và thống nhất tên gọi: “Quân đội Quốc gia Việt Nam”. Trải qua những năm dài chiến tranh gian khổ, ác liệt, quân đội ta đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, giáo dục, củng cố tổ chức, tập luyện, chiến đấu dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và trở thành đội quân Quốc gia hùng mạnh; Năm 1950, “Quân đội Quốc gia Việt Nam” được đổi thành “Quân đội Nhân dân Việt Nam”.  Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954 và cuộc Tổng tấn công, nổi dậy Mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, cả nước đi lên xây dựng CNXH.

     Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: “Nước lấy dân làm gốc”, sức mạnh giữ nước và bảo vệ Tổ quốc là ở nơi dân, ngày 17/10/1989, tại Hội nghị TW Đảng lần thứ VI, Đảng ta đã quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) hằng năm là “Ngày Quốc phòng toàn dân”, nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của quân đội với các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ  Tổ quốc.

 Phát huy tinh thần yêu nước, người chiến sĩ “ Bộ đội cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam; Trong những năm qua, các đơn vị bộ đội chính quy, bộ đội Biên phòng, Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ tỉnh Sơn La luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước; Tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của  Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; Là nòng cốt, đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn; Các chiến sĩ Biên phòng tham gia công tác phổ cập giáo dục: đem chữ về cho con em bản, mường ở vùng cao, biên giới; Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách và giúp đỡ hộ nghèo; Chăm sóc y tế: khám, chữa bệnh miễn phí “Vì sức khỏe cộng đồng”; “Xây dựng mái ấm người nghèo nơi biên giới”, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, “Cùng chung sức xây dựng nông thôn mới”…

     Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, Sơn La đã kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng- an ninh. Chú trọng xây dựng các khu vực phòng thủ, lực lượng bộ đội địa phương, quốc phòng toàn dân vững chắc. Con, em các dân tộc Sơn La trong độ tuổi đầu quân tích cực thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm  công tác tuyển quân của tỉnh đã đi vào nề nếp, đảm bảo số lượng, nâng cao về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Đến nay, tỉnh đã tổ chức được 130 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 13.000 đối tượng; Giáo dục quốc phòng an ninh cho 39 trường học với gần 42.000 học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh; Đa phương hóa quan hệ đối ngoại, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa các Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Sơn La với các Lực lượng Bộ đội biên phòng của 08 tỉnh Bắc Lào…

     Tự hào với truyền thống vẻ vang người chiến sĩ “ Bộ đội cụ Hồ” của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt 73 năm qua (22/12/1944- 22/12/2017), 28 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/ 2017), toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La thứ XIV, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng quân đội, các lực vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới; Xứng đáng với truyền thống vẻ vang “Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”…

                                      Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La

Đọc tiếp »
THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG” NĂM 2017,  NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA HÃY NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG; ĐỘNG VIÊN, CHIA SẺ, GIÚP ĐỠ NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ N

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Tai nạn giao thông (TNGT) là sự việc bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của người tham gia giao thông khi đang di chuyển trên đường. Nguyên nhân chủ yếu  xảy ra TNGT do sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông: Chạy quá tốc độ, vượt ẩu, chuyển hướng không quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say bia, rượu và sử dụng các chất kích thích…

     Trên thế giới, trung bình mỗi năm có khoảng 1,24 triệu người chết, 50 triệu người bị thương do TNGT gây ra, làm thiệt hại về kinh tế, bao gồm: chi phí mai táng người chết, chi phí y tế cho người bị thương, thiệt hại về phương tiện giao thông, chi phí khắc phục, điều tra vụ  việc gây TNGT, thiệt hại thu nhập do thời gian lao động của người bị tai nạn và những người chăm sóc người bị tai nạn kéo dài. Những người tử vong vì TNGT đã để lại đau thương mất mát không thể bù đắp và cả những di chứng về tâm lý nặng nề cho người thân và xã hội. Trong thời đại hội nhập và phát triển ngày nay, những quốc gia, địa phương để xảy ra quá nhiều TNGT sẽ gây nên hiện tượng bất an cho cư dân, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh môi trường sống an toàn, thân thiện của đất nước.

     Theo thống kê của Ban An toàn giao thông, trong 9 tháng năm 2017, Việt Nam xảy ra 14.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người, nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người, TNGT ảnh hưởng đến trẻ em tăng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2017,  tỉnh Sơn La đã xảy ra  71 vụ TNGT,  làm chết 40 người, bị thương 61 người; Các lực lượng chức năng đã xử lý 12.079 trường hợp vi phạm, trong đó có 12.024 hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, 55 người vi phạm TTATGT đường thủy, tạm giữ 1.796 phương tiện, tước 1.697 giấy phép lái xe mô tô, ô tô. Số vụ TNGT và trường hợp vi phạm TTATGT trên toàn địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; Ý thức chấp hành TTATGT của người dân chưa cao…

   Nhằm cảnh báo những tổn thất to lớn về tinh thần và kinh tế do TNGT, đề cao các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ, cải thiện an toàn giao thông; Thu hút sự chú ý, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng đối với gia đình, người thân những người tử vong do TNGT và nạn nhân tàn phế do di chứng TNGT để lại; Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc đã chọn Chủ nhật, tuần thứ ba, tháng 11 hằng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”. Theo thông lệ của Liên Hiệp quốc, Việt Nam tổ chức sự kiện  “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, nhằm tưởng nhớ những người không may qua đời vì TNGT, gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thương đau, những thiệt hại to lớn về kinh tế và nỗi lo của  mọi  gia đình, cộng đồng, xã hội phải gánh chịu do TNGT  gây ra.

      “Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT là ngày Chủ nhật 19/11/2017”.  Tại tỉnh Sơn La, các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp: “ Tưởng nhớ người đi- vì người ở lại”, để mỗi chúng ta nhắc nhớ chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không có gì sánh được của cuộc sống; Từ đó mỗi người tự điều chỉnh  những hành vi cần thiết khi tham gia giao thông: Điều khiển các phương tiện giao thông theo đúng Luật an toàn giao thông; Đi đúng phần đường, làn đường; Chú ý giảm tốc độ khi di chuyển từ đường phụ ra đường chính; Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình; Không điều khiển các phương tiện ô tô, xe máy khi đã uống rượu, bia;  Không phóng nhanh, vượt ẩu và rẽ bất ngờ;  Không chở  quá số người quy định; Thực hiện văn hóa cá nhân khi tham gia giao thông: nhường nhịn, giúp đỡ những người yếu thế, người già, người khuyết tật, trẻ em khi sang đường. Các thành viên trong gia đình: ông, bà, cha, mẹ, anh, chị  thực hiện văn hóa giao thông cho con trẻ học tập và làm theo; Các thầy, cô giáo thường xuyên giáo dục, nhắc nhớ học sinh về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông ngay từ khi trẻ em còn ngồi trên ghế nhà trường… Mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng nhân dân các dân tộc Sơn La hãy chung tay, hành động: thăm hỏi, động viên xoa dịu bớt đau thương, mất mát đối với người thân, gia đình của những người tử vong và những người tàn phế do TNGT để  lại; Ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi  phạm Luật an toàn giao thông, góp phần quảng bá hình ảnh giao thông tỉnh Sơn La an toàn, văn minh với bạn bè trong nước và quốc tế./.

                                                                                                                                                                                                       Trung tâm Văn hóa tỉnh


 

Đọc tiếp »
Tài liệu tuyên truyền năm APEC Việt Nam – Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thưa đồng bào và các bạn !

     Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 11/1989, các nước thành viên sáng lập gồm 12 nước: Ốt-xtrây-lia, Nhật Bản, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xia, Hàn Quốc, Ma-lai-xia, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Sing-ga-po, Thái Lan và Hoa Kỳ là những nước có nền kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. APEC hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện. Các thoả thuận của APEC được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với lợi ích và trình độ phát triển của các nền kinh tế thành viên.

     Tháng 11 năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn APEC. Trong gần 20 năm qua, diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Diễn đàn APEC hội tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam về chiến lược, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, công nghệ, viện trợ phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. 17 nước thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam, gồm: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sinh-ga-po, Phi-líp-pin, Thái Lan, Ốt-xtrây-lia, Niu Di-lân và Chi-lê; 18 nước thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam; 7 trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là các nền kinh tế thành viên APEC, gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Sing-ga-po.

     Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, APEC đã đạt nhiều thành tựu, góp phần quan trọng thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đưa Châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, với 39% dân số, 57% GDP và 49% thương mại thế giới; góp phần tích cực nâng cao năng lực hội nhập, liên kết của các nền kinh tế thành viên đang phát triển, đồng thời góp phần vào sự phát triển và liên kết kinh tế của Châu Á - Thái Bình Dương. APEC đã triển khai hơn 1.600 dự án nâng cao năng lực trị giá 23 triệu USD. Hằng năm APEC triển khai khoảng 150 dự án. APEC đi đầu thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế thương mại và đầu tư khu vực, góp phần cắt giảm các rào cản thương mại và đầu tư.

     Việt Nam là một trong những thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn APEC. Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 14 và đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC.

     Tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 họp ngày 05-07/10/2013 ở Ba-li, Inđônêxia, các nền kinh tế thành viên đã nhất trí ủng hộ Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017 là thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên đối với nước ta. Với thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao sau gần 30 năm đổi mới Việt Nam đã sẵn sàng chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động tổ chức Năm APEC 2017, hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn (1998-2018).

     Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020­ - 2021 cũng như nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018. Việc đăng cai Năm APEC 2017 Việt Nam có thêm những cơ hội mới để tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ và hỗ trợ của APEC phục vụ việc hoàn tất các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của đất nước.

     Năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Đề xuất của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu khu vực. Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại Thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06-11/11/2017. Khoảng hơn 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế sẽ đến dự.    

     Các hoạt động phong phú của APEC sẽ diễn ra trên khắp cả nước và trong suốt năm 2017 là những cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác then chốt và các tập đoàn hàng đầu thế giới. Các tỉnh thành có thể tranh thủ nhiều hơn tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC; gặp gỡ lãnh đạo, quan chức và các tập đoàn khu vực để tìm kiếm đối tác đầu tư, đối tác chiến lược, ký kết thoả thuận hợp tác... Qua tham gia, đóng góp tổ chức các sự kiện, nhận thức và kỹ năng hội nhập của cán bộ, doanh nghiệp và người dân có điều kiện nâng cao, góp phần hình thành văn hóa hội nhập của địa phương.

     Để góp phần vào thành công Năm APEC Việt Nam 2017 - Tuần lễ cấp cao APEC 2017, mỗi người dân hãy ứng xử văn minh, thân thiện và mến khách; gìn giữ môi trường, cảnh quan sạch đẹp để giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được những nét đẹp của nền văn hiến và con người Việt Nam. Đồng thời là niềm vinh dự, tự hào, cơ hội để giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ các nền kinh tế lớn từng bước nâng cao nhận thức, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta trong giai đoạn phát triển mới./.

                                                                                                                                                                                             Trung tâm Văn hóa tỉnh

Đọc tiếp »
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

 

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Ngày 7/11/1917 dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I Lênin và Đảng Bônsêvích Nga, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười giành thắng lợi  - một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

     Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người
mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam; Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

     Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những bài học kinh nghiệm quý báu của thắng lợi Cách mạng Tháng 10 Nga, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của các nước Cộng hòa Liên Bang Xô viết và các nước XHCN đã cổ vũ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đứng đắn Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

     Kế thừa những giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo nguyên tắc: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó vừa là tư tưởng, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi để từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

     Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga nhân dân các dân tộc Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch; nâng cao vai trò vị trí của giai cấp công nhân - đội tiên phong của Đảng Cộng  sản trong thời đại mới. Đoàn kết, thống nhất lý tưởng và mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và hội nhập sâu, rộng quốc tế.

                                                                                                                                                                                            Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La.

Đọc tiếp »