Tài liệu tuyên truyền năm APEC Việt Nam – Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thưa đồng bào và các bạn !

     Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào tháng 11/1989, các nước thành viên sáng lập gồm 12 nước: Ốt-xtrây-lia, Nhật Bản, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xia, Hàn Quốc, Ma-lai-xia, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Sing-ga-po, Thái Lan và Hoa Kỳ là những nước có nền kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. APEC hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện. Các thoả thuận của APEC được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với lợi ích và trình độ phát triển của các nền kinh tế thành viên.

     Tháng 11 năm 1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn APEC. Trong gần 20 năm qua, diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Diễn đàn APEC hội tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam về chiến lược, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, công nghệ, viện trợ phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. 17 nước thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam, gồm: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Sinh-ga-po, Phi-líp-pin, Thái Lan, Ốt-xtrây-lia, Niu Di-lân và Chi-lê; 18 nước thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam; 7 trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là các nền kinh tế thành viên APEC, gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Ma-lai-xi-a và Sing-ga-po.

     Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, APEC đã đạt nhiều thành tựu, góp phần quan trọng thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đưa Châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, với 39% dân số, 57% GDP và 49% thương mại thế giới; góp phần tích cực nâng cao năng lực hội nhập, liên kết của các nền kinh tế thành viên đang phát triển, đồng thời góp phần vào sự phát triển và liên kết kinh tế của Châu Á - Thái Bình Dương. APEC đã triển khai hơn 1.600 dự án nâng cao năng lực trị giá 23 triệu USD. Hằng năm APEC triển khai khoảng 150 dự án. APEC đi đầu thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế thương mại và đầu tư khu vực, góp phần cắt giảm các rào cản thương mại và đầu tư.

     Việt Nam là một trong những thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn APEC. Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 14 và đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC.

     Tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 họp ngày 05-07/10/2013 ở Ba-li, Inđônêxia, các nền kinh tế thành viên đã nhất trí ủng hộ Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017 là thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên đối với nước ta. Với thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao sau gần 30 năm đổi mới Việt Nam đã sẵn sàng chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động tổ chức Năm APEC 2017, hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn (1998-2018).

     Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020­ - 2021 cũng như nỗ lực hoàn tất các cam kết gia nhập WTO vào năm 2018. Việc đăng cai Năm APEC 2017 Việt Nam có thêm những cơ hội mới để tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ và hỗ trợ của APEC phục vụ việc hoàn tất các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của đất nước.

     Năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Đề xuất của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu khu vực. Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại Thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06-11/11/2017. Khoảng hơn 10.000 đại biểu quốc tế, trong đó có Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế sẽ đến dự.    

     Các hoạt động phong phú của APEC sẽ diễn ra trên khắp cả nước và trong suốt năm 2017 là những cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác then chốt và các tập đoàn hàng đầu thế giới. Các tỉnh thành có thể tranh thủ nhiều hơn tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC; gặp gỡ lãnh đạo, quan chức và các tập đoàn khu vực để tìm kiếm đối tác đầu tư, đối tác chiến lược, ký kết thoả thuận hợp tác... Qua tham gia, đóng góp tổ chức các sự kiện, nhận thức và kỹ năng hội nhập của cán bộ, doanh nghiệp và người dân có điều kiện nâng cao, góp phần hình thành văn hóa hội nhập của địa phương.

     Để góp phần vào thành công Năm APEC Việt Nam 2017 - Tuần lễ cấp cao APEC 2017, mỗi người dân hãy ứng xử văn minh, thân thiện và mến khách; gìn giữ môi trường, cảnh quan sạch đẹp để giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được những nét đẹp của nền văn hiến và con người Việt Nam. Đồng thời là niềm vinh dự, tự hào, cơ hội để giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ các nền kinh tế lớn từng bước nâng cao nhận thức, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta trong giai đoạn phát triển mới./.

                                                                                                                                                                                             Trung tâm Văn hóa tỉnh

Đọc tiếp »
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

 

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Ngày 7/11/1917 dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I Lênin và Đảng Bônsêvích Nga, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười giành thắng lợi  - một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

     Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người
mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam; Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

     Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những bài học kinh nghiệm quý báu của thắng lợi Cách mạng Tháng 10 Nga, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của các nước Cộng hòa Liên Bang Xô viết và các nước XHCN đã cổ vũ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đứng đắn Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

     Kế thừa những giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo nguyên tắc: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó vừa là tư tưởng, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi để từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

     Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga nhân dân các dân tộc Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch; nâng cao vai trò vị trí của giai cấp công nhân - đội tiên phong của Đảng Cộng  sản trong thời đại mới. Đoàn kết, thống nhất lý tưởng và mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và hội nhập sâu, rộng quốc tế.

                                                                                                                                                                                            Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La.

Đọc tiếp »
Tài liệu tuyên truyền Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Luật Quảng cáo nhằm chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo.

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Trong thời gian qua, hoạt động quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, sự kiện đến với người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã từng bước phát huy vai trò là cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp tham gia dịch vụ quảng cáo, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những hiệu quả tích cực, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn nhiều bất cập. Luật Quảng cáo số: 16/2012 được Quốc hội khóa 13 Ban hành, có hiệu lực thi hành từ năm 2013, nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng vi phạm: quảng cáo tấm lớn ngoài trời không thông báo đến cơ quan thẩm quyền. Kích thước trên các biển hiệu, pa-nô, băng-rôn chưa thống nhất; hình thức quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp rao vặt  xuất hiện tràn lan, gây phản cảm, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị…

     Điều 18 Luật Quảng cáo quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo như sau: Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau: Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt; Quảng cáo trên  sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; Chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ dùng chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới tiếng Việt; khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

     Điều 23 quy định: Đối với quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử: Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin. Những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây. Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

     Điều 34 quy định:  Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh quảng cáo phải có các nội dung sau: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;  Địa chỉ, điện thoại. Chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo.

      Về kích thước: đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 m, chiều cao tối đa là 04 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.  Biển hiệu không được che, chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật quảng cáo và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành...

     Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động quảng cáo; các cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La hãy tự nguyện rà soát, tháo rỡ các băng zôn, pa nô tuyên truyền, quảng cáo quá thời hạn;  chấn chỉnh các vi phạm Luật Quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm trên hệ thống mạng; các sản phẩm, dịch vụ bưu chính viễn thông; biển hiệu quảng cáo không đúng nội dung, vị trí, kích thước, không có sự chấp thuận của của các cơ quan chức năng, hoặc vượt quá số lượng cho phép; các bảng hiệu kinh doanh lấn chiếm lề đường; các loại áp pích dán trên gốc cây, cột điện gây phản cảm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và mỹ quan đô thị./.

                                                                                              Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La

Đọc tiếp »
Kỷ niệm 72 năm CM tháng Tám; Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017)

     (Tài liệu T.T kỷ niệm 72 năm CM tháng Tám; Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017), phát hành tuyên truyền ở cơ sở).

Đọc tiếp »
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ .

     HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2017) ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, PHÁT HUY ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY” CỦA DÂN TỘC!

(Tài liệu T.T kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017)

Đọc tiếp »