Trung tâm Văn hóa tỉnh: Giới thiệu Đội VNQC tiêu biểu các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La năm 2015.
Đăng lúc 2015-12-01 14:18:12

     Nhằm giữ gìn, bảo tồn, giới thiệu và quảng bá chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc. Ngày 24/11/2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức giới thiệu hoạt động các Đội văn nghệ tiêu biểu: bản Tà Phềnh, xã Tân Lập huyện Mộc Châu; bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ; bản Kho Vàng, xã Viêng Lán huyện Yên Châu trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2015. Đây là điều kiện tốt để các đội văn nghệ chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó khẳng định chất lượng phong trào VNQC tỉnh Sơn La với khu vực, toàn quốc và quốc tế đồng thời định hướng cho phong trào phát triển toàn diện và bền vững


     Theo Kế hoạch giới thiệu các Đội VNQC tiêu biểu trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La bao gồm các nội dung: xây dựng kịch bản, chương trình; chỉnh lý, nâng cao các tiết mục ca, múa, nhạc, tấu nói, thơ… đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại cơ sở; tổ chức thu thanh; quay phim điền dã tại cơ sở; dựng phim, duyệt phim tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; phát sóng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.

     Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức quay phim điền dã tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập huyện Mộc Châu từ ngày 8-9/12/2015; tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ từ ngày 11-12/12/2015; tại bản Kho Vàng, xã Viêng Lán huyện Yên Châu từ ngày 18-19/12/2015.

                                                                                                    - Mai Thu -

Các tin mới