HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ .
Đăng lúc 2017-07-26 08:15:43

     HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2017) ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, PHÁT HUY ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY” CỦA DÂN TỘC!

(Tài liệu T.T kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017)


     Thưa đồng bào và các bạn!

     Ngày 27/7/1947 tại xã Phú Minh - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên các cơ quan Chính phủ, các Hội, đoàn thể chính trị của TW đã tổ chức một Hội nghị quan trọng, quyết định chọn ngày 27/7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng bào cả nước: “…Những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào…vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”. Thấm nhuần tư tưởng nhân văn, bác ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các chính sách, chế độ ưu đãi thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thường xuyên được quan tâm xây dựng và không ngừng được bổ sung, là thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

      Tính đến nay, cả nước có khoảng 9 triệu người có công với cách mạng trong đó có 1.2 triệu liệt sỹ, 500.000 thân nhân liệt sỹ, 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, trên 117.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.300 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Cả nước có trên 1,4 triệu người có công đang hưởng trợ cấp theo chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước.

     Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công bằng những việc làm thiết thực: Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 3.481 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ, 97% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được Đảng, Nhà nước và quân đội chú trọng. Nhà nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sỹ; an táng tại 3077 nghĩa trang trong cả nước. Hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; Truông Bồn, tỉnh Nghệ An...

     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Thực hiện  tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên”. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi đối với người có công cho phù hợp với tình hình của đất nước. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sỹ, thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình người thân đến thăm viếng. thúc đẩy các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Toàn dân chăm sóc người có công với nước”. Tiếp tục triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước với phương châm “Nhà nước, nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu”

     Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có trên 2,2 vạn người có công, trong đó có hơn 3.800 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động; gần 1.600 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 459 bệnh binh, 283 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… Với truyền thống đạo lý Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua tỉnh Sơn La đã có những hoạt động thiết thực trong lĩnh vực chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội: ngày 16/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số: 838/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã triển khai được 3 đợt hỗ trợ về nhà ở cho 2.150 hộ người có công với cách mạng, đạt hơn 22% tổng số hộ được hỗ trợ theo đề án, trong đó, hỗ trợ xây mới 2.149 nhà, sửa chữa 1 nhà, hiện gần 97% số hộ được hỗ trợ đã hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. Việc triển khai chế độ chính sách trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ và chăm sóc người có công được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Để xứng đáng với sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội; nhiều thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công đã khắc phục mọi khó khăn, vượt lên những đau thương, mất mát, vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, và trở thành những công dân, gia đình cách mạng gương mẫu.

     Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2017), phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; toàn Đảng, toàn dân, nhân dân các dân tộc Sơn La hãy đẩy mạnh hơn nữa phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tiếp tục sửa chữa các công trình ghi công Liệt sỹ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên các Liệt sỹ đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc. Thương binh, Bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, người có công với cách mạng hãy tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với truyền thống yêu nước của dân tộc./.

Trung tâm Văn hóa tỉnh

Các tin mới

Keywords: Soi Keo Bong Da,