Những hoạt động Văn hóa - Tuyên truyền tiêu biểu tháng 7 Và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016
Đăng lúc 2016-08-01 07:58:20

     Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trung ương và tỉnh tháng 7 năm 2016 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu sau:


     Tham mưu với Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết Đề án Sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La Trung tâm VH tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện tốt 8/9 nội dung của Đề án được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, Văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa ghi nhận đánh giá cao; Tổ chức lớp tập huấn viết và đạo diễn kịch ngắn, kịch tuyên truyền năm 2016;  Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh; Tổ chức các nội dung phục vụ hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về phòng chống chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam; Hoàn thiện các văn bản liên quan chuẩn bị tổ chức thể nghiệm mô hình nghiệp vụ mới  “Sắc màu mùa hè” cho lớp trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La; Phát hành Thông báo số 1, Quy chế Hội thi “Tiếng hát tuổi hồng” tỉnh Sơn La lần thứ nhất.

      Để tổ chức thực hiện các hoạt động VH-TT phục vụ các sự kiện chính trị đất nước, của tỉnh tháng 8 năm 2016 Trung tâm văn hóa tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

     1. Tổ chức thể nghiệm mô hình nghiệp vụ mới Với chủ đề “Sắc màu mùa hè” cho lớp trẻ các dân tộc Sơn La năm 2016.

     2. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản Hội thi “Tiếng hát tuổi hồng” tỉnh Sơn La Lần thứ nhất- năm 2016.

     3. Huy động lực lượng tập luyện tiểu phẩm kịch, Tổ chức tổng kết lớp tập huấn sáng tác và đạo diễn tiểu phẩm kịch ngắn, kịch tuyên truyền năm 2016.

     4. Tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Mông và hát dân ca dân tộc Dao tại huyện Bắc Yên.

     5. Xây dựng Kế hoạch tham gia Liên hoan Đàn & Hát dân ca 03 miền: Bắc, Trung, Nam bộ do Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.

     6. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các văn bản liên quan tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2016 tại huyện Mộc Châu.

 

                                                                                                               - Như Hoa -

Các tin mới