Lễ hội “Mừng cơm mới” dân tộc Thái xã Ngọc Chiến - huyện Mường La - tỉnh Sơn La năm 2017.

     Nhằm nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khẳng định những giá trị về văn hóa tâm linh, các bài cúng tạ ơn tổ tiên, các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc, múa truyền thống, trang phục dân tộc, trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống …

     Giúp nhân dân xã Ngọc Chiến hiểu rõ giá trị từng nội dung cần bảo tồn và phát huy, các nội dung không còn phù hợp cần lược bỏ, chủ động tổ chức Lễ hội theo định kỳ, theo qui trình, bài bản và khoa học hơn. Đáp ứng nhu cầu của nhân dân đồng thời phát triển văn hóa du lịch tăng thu cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo;

     Là dịp để các Nhà nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch, Nghệ nhân được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chung tay bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mường La.

     Lễ hội Mừng cơm mới dân tộc Thái xã Ngọc Chiến - huyện Mường La - tỉnh Sơn La đã có từ lâu đời, được truyền lại từ đời này sang đời khác, có phần Lễ và phần Hội rõ ràng. Phần Lễ cảm tạ tổ tiên những người đã có công khai phá, gây dựng bản mường; cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ngày càng phát triển đi lên. Phần Hội diễn ra tự nguyện, vui vẻ, phấn khởi, khẳng định được sự sáng tạo trong lao động, được minh chứng qua các trò chơi trong “Lễ hội mừng cơm mới” Thông qua phần Hội thể hiện được tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn. Sau một năm lao động vất vả họ được tụ hội lại để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi cách làm ăn, sinh sống. Qua Lễ hội, họ xóa đi mọi mặc cảm hàng ngày gần gũi nhau hơn, đoàn kết hơn cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

     Lễ hội Mừng cơm mới được tổ chức hàng năm, với tinh thần tự nguyện quyên góp của dân bản. Lễ hội làm to hay nhỏ là tùy thuộc vào kết quả thu hoạch mùa màng và chăn nuôi của nhân dân trong vùng.

     Đây là Lễ hội tiêu biểu của dân tộc Thái, mục đích là cầu cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi, mọi người khoẻ mạnh, đoàn kết xây dựng bản Mường yên vui, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình ở bản trên, mường dưới. Lễ hội tổ chức hoàn toàn tự nguyện không bắt buộc mọi người dân đều tích cực chuẩn bị dụng cụ, đạo cụ, lương thực, thực phẩm góp công, góp của để tổ chức Lễ hội nhằm khẳng định và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

    Lễ hội Mừng cơm mới dân tộc Thái bản xã Ngọc Chiến - huyện Mường La - tỉnh Sơn La có từ xa xưa đi cùng năm tháng được nhân dân đúc kết, tạo lập truyền từ đời này sang đời khác có giá trị to lớn trong đời sống tinh thần của dân tộc Thái. Vì vậy chúng ta cần phục dựng, nghiên cứu, hoàn chỉnh, phát huy những mặt tích cưc, lược bỏ những phần không còn phù hợp với điều kiện cuộc sống hiện nay, để nhân dân tiếp tục duy trì, phát triển góp phần lưu giữ, giới thiệu và khẳng định những giá trị Văn hóa trong kho tàng văn hóa Việt Nam. Góp phần xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội  khẳng định được nét đẹp văn hóa phong tục tập quán, tín ngưỡng, nét văn hóa tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Là dịp để nhân dân các dân tộc trong vùng gặp gỡ nhau vào mùa thu, mùa gặt hái để trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi lẫn nhau về sản xuất, chăn nuôi, dìu dắt nhau cùng phát triển phát huy đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đây cũng là sản phẩm văn hóa du lịch nhằm tạo điểm nhấn tiêu biểu, thu hút khách trong và ngoài nước đến với Ngọc Chiến, Mường La trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.

Đọc tiếp »
Tiến độ tổ chức thực hiện Đề án sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La ban hành theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND,

BÁO CÁO

(Số: 159 /BC - TTVH ngày 16  tháng 6  năm 2015 của Trung tâm Văn hóa tỉnh)

Tiến độ tổ chức thực hiện Đề án sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La ban hành theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND, ngày 9/9/2014 của UBND tỉnh Sơn La

 

Đọc tiếp »
Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên - năm 2015.

     Nhằm nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, giới thiệu và bảo tồn Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên bổ sung vào kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày 18/11/2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch số 364/KH-TTVH về Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên - năm 2015. Thông qua lễ hội đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đồng thời có kế hoạch, phương pháp giúp nhân dân lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp và loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tổ chức lễ hội truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện có hiệu quả mục tiêu: xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đọc tiếp »
Keywords: Soi Keo Bong Da,